slide 1 slide 3 slide 2 slide 4 slide 5 slide 6
 

Právě teď 

Vážení rodiče, škola je pro veřejnost uzavřena z důvodu celostátní karantény, kterou vyhlásila vláda České republiky. Konzultace s třídní paní učitelkou jsou nadále možné formou elektronické komunikace.

_______________________________________________________________________________________

Vážení klienti a rodiče

Od 11. 3. 2020 je SPC ROSSA MORAVSKÁ TŘEBOVÁ UZAVŘENO NA DOBU NEURČITOU.

Klienty, kteří již měli určený termín vyšetření a klienty, jejichž žádost již byla zaevidována, budeme postupně kontaktovat telefonicky.

Informace pro rodiče klientů SPC, kteří zvažují odklad školní docházky.

K zápisu prosím dodejte škole informaci, že zvažujete odklad. Ředitel/ka školy následně přeruší správní řízení do doby dodání našeho stanoviska. Vyšetření těchto dětí budou probíhat neprodleně po znovu zahájení činnosti SPC.

Na vaše případné dotazy odpoví vedoucí SPC Mgr.et Mgr. Tereza Tempírová, tel.: 601 332 221

_______________________________________________________________________________________

Zápis do 1. ročníku základní školy dle §16 proběhne vzhledem k mimořádným opatřením bez osobní přítomnosti dětí, a to pouze formální částí - podáním žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání a jejím doručením do školy (poštou či osobně do kanceláře školy). Žádost je nutné opatřit podpisem zákonného zástupce dítěte. Dále žádost obsahuje

  • jméno a příjmení žadatele (dítěte)
  • datum narození
  • místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování
  • označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní základní škola)
  • podpis osoby, která žádost podává 
  • jméno a příjmení tohoto zástupce
  • místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování

Termín pro podání žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání je celé období 1.4. 2020 - 30.4. 2020

můžete použít tento formulář - po rozkliknutí šipky

sipka v pravo____________________________________________________________________________________

Česká televize spouští od pondělí 16. března 2020 unikátní pořad nazvaný UčíTelka. Každý den čeká na programu ČT2 na žáky základních škol vyučování prostřednictvím televizní obrazovky.

_______________________________________________________________________________________

Informace ČSSZ o nároku na ošetřovné při péči o dítě do 10 let

Potvrzení o uzavření školského zařízení vám vydáme v ředitelně školy. Více informací o čerpání ošetřovného v odkazu šipky

sipka v pravo

_______________________________________________________________________________________

Na základě rozhodnutí vlády ČR se ruší výuka od 11. 3. 2020 na ZŠ, speciální ZŠ a praktické škole dvouleté, a to až do odvolání.

_______________________________________________________________________________________

 

Úspěšný vstup  do roku 2020 přejí zaměstnanci Speciální základní školy, mateřské školy a praktické školy 

_______________________________________________________________________________________

NAŠE MOTTO ŠKOLY:

"Co nedokážu sám, zvládneme společně"

 

_______________________________________________________________________________________

V  letních měsících byla zahájena rozsáhlá rekonstrukce budov mateřské školy, základní školy speciální a praktické školy dvouleté.


 Upozornění pro rodiče :

děti se speciálně vzdělávacími potřebami mají možnost vzdělávat se v prostředí naší školy. O způsobu vzdělávání vašeho dítěte rozhodujete vy sami.

Více informací zde

sipka v pravoNávod na vytvoření účtu portálu www.skolaonline.cz. po Vašem přihlášení můžete podrobně sledovat učební výsledky a stav docházky.

Více informací naleznete zde sipka v pravo

 

euf

Dětský klub pro ZŠ Moravská Třebová
Projekt č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/17_077/0007918 je financován z OP Zaměstnanost a ESF.
Termín realizace: 1. 8. 2018 - 30. 6. 2021

Projekt cílí na rozšíření nabídky péče o děti 1. stupně v době mimo školní vyučování ve speciální ZŠ M.Třebová. Nově zřízené zařízení péče o děti 1. stupně ZŠ umožní rodičům našich žáků kompenzovat jejich znevýhodnění na trhu práce, které bývá často dáno nezbytností zajistit péči o dítě v době mimo školní vyučování. Kapacity školní družiny nedokáží pokrýt především poptávku žáků ze 3.-5. ročníků, proto pro ně zprovozníme Dětský klub. Žákům 1.st. také nabídneme účast na příměstském táboře.


INVESTICE-DO-ROZVOJE-VZDELAVANI-LOGO“Zvýšení kvality vzdělávání”
registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_22/0002697
operační program pro vývoj a výzkum.